Wij zijn gesloten:

  • We maken de brug op dinsdag 30 april. Terug open op donderdag 2 mei 2024.
  • Zomervakantie: van zondag 14 juli 2024 tot en met maandag 29 juli 2024. terug open op dinsdag 30 juli 2024.
  • Eindejaar verlof: van donderdag 26 december 2024 tot en met woensdag 1 december 2025. Terug open op donderdag 2 januari 2025.

Openingsuren

zondag en maandag: gesloten
dinsdag: 9u tot 12u – 13u tot 18u
woensdag: 9u tot 12u – 13u tot 18u
donderdag:  13u tot 19u
vrijdag: 9u tot 12u – 13u tot 18u
zaterdag: 10u tot 17u 

 

Adres

Cogelsplein 7-9
2100 Deurne (Antwerpen)

Contact

info@rijwielensmets.be
Tel 03 326 03 60

Bereikbaarheid

Tram 10 en bussen 410 en 414 stoppen voor de deur, halte Cogelsplein.

Er is een ‘Vélo’ deelfiets station op het plein.

Auto: GPS: ‘Parking Rivierenhof, parking west’ op 50 meter.

Bedrijfsgegevens

Btw: BE 0635 650 304
Bank: IBAN BE 54 7512 0770 2197

Onze algemene voorwaarden leest u hier:

Rijwielen Smets Comm.V, gevestigd te 2100 Antwerpen, Cogelsplein 7-9, KBO nr. 0635.650.304.

Alle diensten van Rijwielen Smets (zowel verkoop als herstelling) zijn uitsluitend onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Ieder klant die een beroep doet op Rijwielen Smets wordt verondersteld in te stemmen met deze voorwaarden en uitdrukkelijk te verzaken aan de zijne. Afwijkingen hierop kunnen enkel mits schriftelijk akkoord van Rijwielen Smets.

Bestellingen kunnen door de koper niet gewijzigd of geannuleerd worden, tenzij met schriftelijk akkoord van Rijwielen Smets. Er geldt geen teruggave- of herroepingsrecht. Rijwielen Smets behoudt zich het recht om een annulerings- of verbrekingsvergoeding van 30% door te rekenen aan de klant, onder voorbehoud van verhoging indien de werkelijke schade hoger is.

Bij de bestelling van nieuwe fietsen, onderdelen en accessoires is Rijwielen Smets gebonden aan de levertijden van de desbetreffende leverancier. Levertijden worden daarom louter ter informatie verstrekt en zijn indicatief. Gebeurlijke vertragingen in de levering van prestaties of goederen, van welke aard ook (overmacht of niet), kunnen nooit aanleiding geven tot enige annulering, uitstel van betaling, schadevergoeding of prijsvermindering. Vertraging in de levering van de kant van onze leverancier is steeds te beschouwen als overmacht. Rijwielen Smets gebruikt enkel onderdelen en accessoires uit eigen stock. We gebruiken geen onderdelen of accessoires die elders zijn aangekocht en door de klant worden aangebracht.

De inontvangstneming van goederen, door de koper of zijn aangestelde, geldt als algemeen akkoord dat de goederen conform de bestelling zijn en aanvaarding dat er geen zichtbare gebreken zijn. Latere klachten over zichtbare gebreken worden dan ook niet aanvaard. Gebeurlijke klachten zijn geen reden voor niet- of gedeeltelijke betaling van de factuur.

Op nieuwe goederen wordt de normale verkoopsgarantie van de producent verleend. Rijwielen Smets kan nooit gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding die de herstel- of verkoopsprijs te boven gaat.

Fietsen die ter herstelling worden binnengebracht dienen uiterlijk 5 dagen na de opgegeven datum van afwerking afgehaald te worden. U word op de hoogte gesteld via SMS bericht of email. Indien de fiets, na bericht van afgewerkte herstelling, langer dan vijf dagen blijft staan  zonder goedkeuring van Rijwielen Smets kunnen we u  2 euro stallingskosten per dag aanrekenen.  Indien beschikbaar kan u gebruik maken van onze vervangfietsen. Deze service is enkel beschikbaar voor bij Rijwielen Smets’ aangekochte fietsen. Bij diefstal van de fiets dient u de fiets te vergoeden voor de winkelwaarde.

Bestelde nieuwe fietsen dienen uiterlijk 14 dagen na onze melding dat de fiets beschikbaar is, te worden afgehaald. Bij gebreke hieraan wordt de klant verondersteld afstand te doen van zijn goederen en uitdrukkelijk Rijwielen Smets te machtigen om deze te verkopen en om de koopprijs te verrekenen met onze uitstaande vordering op de klant. In geval het saldo negatief is blijft de klant volledig aansprakelijk tegenover Rijwielen Smets voor het verschil, alsmede alle bijkomende kosten hieruit voortvloeiend.

Alle rekeningen en facturen van Rijwielen Smets zijn contant betaalbaar op ons adres, uiterlijk bij afhaling van de goederen, bij gebreke waaraan wij ons het recht voorbehouden de afgifte van herstelde of bestelde goederen te weigeren. Bij laattijdige betaling lopen er verwijlintresten aan 1% per kalendermaand van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag, en is onder dezelfde voorwaarden een forfaitaire schadevergoeding van 10% verschuldigd op de uitstaande som.

Alle bestelde en alle gekochte goederen blijvende exclusieve eigendom van Rijwielen Smets tot de volledige betaling ervan.

Geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank die bevoegd is voor onze maatschappelijke zetel.